කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ලේකම් කාර්යාලය

 

ඩබ් ඒ චූලානන්ද පෙරේරා  මහතා
ලේකම්
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථන +94-11-236123  +94-11-236124
ජංගම
ෆැක්ස් +94-11244902
ඊ මේල් මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance