කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ලේකම් කාර්යාලය

 

වී පී කේ අනුෂ පැල්පිට මහතා
ලේකම්
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථන +94-11-236123  +94-11-236124
ජංගම 0714 - 191175
ෆැක්ස් +94-11244902
ඊ මේල් මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 06-04-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.