කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වු  ජාතික අධිකාරිය

රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වු ජාතික අධිකාරිය යනු අන්තර්ජාතික ගිවිසුමක් වන “රසායනික අවි සම්මුතිය” ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ එම සම්මුතියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා 2007 අංක 58 දරණ රසායනික අවි සම්මුති පනතට අනුව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තුල ස්ථාපිත කර ඇති අධිකාරියකි.

පසුබිම

රසායනික අවි සම්මුතිය යනු රසායනික අවි වැඩි දියුණු කිරීම, නිෂ්පාදනය,ගබඩා කිරීම,භාවිතය හා පරිහරණය තහනම් කිරීම හා එම අවි විනාශ කිරීම උදෙසා ඇතිකරගත් අන්තර්ජාතික සම්මුතියකි.

රසායනික අවි සම්මුතියෙහි කාර්යයන් වඩාත් ඵලදායීව කිරීමට හා එහි අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා 1997 නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවර දී එම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන රටවල් වශයෙන් එකතුව රසායනික අවි තහනම් කිරීමේ ජාත්‍යාන්තර සංවිධානය පිහිටුවා ගන්නා ලදී.

රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වු ජාතික අධිකාරියේ  ප්‍රධාන අරමුණු අතරින් එකක් වනුයේ නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා උපද්‍රවකාරි රසායනික දුව්‍ය  භාවිතාකරන කර්මාන්තයන්හි රසායනික ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාරිත්වය හා සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ප්‍රශස්ථ භාවිතය  ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්ත කිරීම වේ.  රසායනික කර්මාන්තයන්හි ආරක්ෂක කළමනාකරණ  සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන  අයවලුන් සඳහා වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම මගින් මෙම අරමුණ සපුරා ගතහැක.  මෙමගින් වක්‍රාකාරව පොදු ජනතාවටත් ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

ජාතික අධිකාරියේ කාර්යභාරය සහ සපයන සේවාවන්

 • ලැයිස්තුගත රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම.
 • ලැයිස්තුගත රසායනික ද්‍රව්‍ය ආනයනය/අපනයනය කිරීම සඳහා ආනයන/ අපනයන පාලන දෙපාර්තුමේන්තුවට අවශ්‍ය වන නිර්දේශ ලබාදීම.
 • රසායනික අනතුරකදී/හදිසි අවස්ථාවකදී වගකිව යුතු අදාළ අංශයන්ට සහාය වීම.
 • කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීම.
 • උපද්‍රවකාරි රසායනික ද්‍රව්‍ය හසුරුවන්නන් සඳහා පුහුණුවක් ලබාදීම.
 • සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නව නීතිමය පහසුකම් සැලසීම.
 • රසායනික අවි තහනම් කිරීමේ සංවිධානය හා අනෙකුත් සාමාජික රටවල් සමඟ ඵලදායි සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාමේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • ලැයිස්තුගත විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය සාමකාමී ක්‍රියාවලීන් සඳහා පමණක් යොදාගන්නා බව තහවුරු කරගැනීම උදෙසා අවශ්‍ය විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ලැයිස්තුගත රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙරටට ගෙන්වීමේ දත්තයන් ලබාගැනීම, ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඒවා පරිහරණය කරනු ලබන ස්ථානයන් තුලදී භාවිතය පරික්ෂා කිරීම.
 • රසායනික  ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන හදිසි අවස්ථාවන් සඳහා ජාතික ආරක්ෂක වැඩසටන පිළියෙළ කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ට සහයෝගය ලබාදීම.
 • රසායනික  ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන හදිසි හදිසි අවස්ථාවනට සම්බන්ධ පුර්ව සුදානම් කිරීම  සහ වෛද්‍ය කළමනාකරණයට අදාල සහයෝගය ලබාදීම.

විමසීම්

අධ්‍යක්‍ෂ                   ආචාර්ය රොහාන් පී. පෙරේරා, MS, PhD (USA)
ලිපිනය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
නො. 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03.
දුරකථන
+94-11-2327807
ෆැක්ස් +94-11-2332443
විද්‍යුත් තැපෑල මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වෙබ් අඩවිය www.nacwc.gov.lk

භාගත කිරීම

ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය - CWC

ලියාපදිංචිය සංශෝධනය කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය - CWC

අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය - CWC

අතීත ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය - CWC

රසායනික අවි සම්මුති පනත

රෙගුලාසි

ලැයිස්තුගත රසායනික ද්‍රව්‍යයන්

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.