කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ඵලදායිතාව වර්ධනය

කර්මාන්ත අංශයේ ඵලදායීතාවය හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන්

තෝරාගත් කර්මාන්තශාලා සදහා ඵලදායිතාවය හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන

මෙම වැඩ සටහන ජත්‍යන්තර වෙළදපල ජය ගැනීම සදහා තරඟකාරීත්වයට සාරථකව මුහුණ දීමට අවශ්‍යවන ඵලදායිතාවය හා ගුණාත්මකභාවය වැඩිකිරීම අරමුණු කරගනිමින් නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන් සදහාම සකස්කළ වැඩසටහනකි.

කර්මාන්ත කරුවන්ට නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකිරීමෙන් ලාභය උපරිම කිරීමට මෙම වැඩසටහන අත්වැලක් සපයයි. මෙම කරුනු සලකාබලමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඵලදායිතාවය මුල්කරගෙන නියමු වැඩසටහනක් වසර 2006 දී කර්මා්නතශාලා 10ක් සදහා ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වසර 2008 දී එය කර්මාන්තශාලා 20ක් දක්වා ව්‍යාප්ත කරන ලද අතර මීට අමතර වශයෙන් බලශක්ති පිරිමැසුම් වැඩසටහනක් ද තෝරාගත් කර්මාන්ත ශාලා 05කට ලබා දෙන ලදී. එවකට පැවති ලෝක ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සමහර කර්මාන්තශාලා වැඩසටහනෙන් ඉවත්විය.මෙම වැඩසටහන ලෝක මූල්‍ය අර්බුදය ඇතිවු අවසථාවේදි දේශීය කර්මාන්තකරුවන් මුල්‍ය දුෂකරතාවයෙන් මුදවාගැනීම සදහාම ආරම්භකරන ලදී. එම තත්ත්වයට කර්මාන්තයන්ට මුහුදිමට අසීරු වු අතර සමහර කර්මාන්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් පමණක් පවත්වාගෙන යන ලදී. අවසානයේ, කර්මාන්තශාලා 12 ක් පමණක් මෙම වැඩසටහනනේ සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම සදහා ඉහළ කැපවීමක් දරන ලදී.

සැම්සන් ස්පෝර්ට්ස් වෙයාර්ස් පෞද්ගලික සමාගම, ටී ටෑං පෞද්ගලික සමාගම, ධනුෂා මැරයින් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම, ඔරෙල් එම් එෆ් ජී පෞද්ගලික සමාගම සහ යුනියන් කෙමිකල් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම ඉතා ඉහළ කාර්්‍යයසාධනයක් පෙන්වන ලද කර්මාන්තශාලා වේ.. මේවායෙන් කිහිපයක් ජාතික මට්ටමේ පලදායිතා හා තත්ත්ව සම්මාන තරග සදහා ඉදිරිපත්වි ඇත. මෙම වැඩසටහන 2010 වර්ෂය අවසානයේදි නිමාවට පත්විය.

බලශක්ති කාර්‍්‍යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීමේ වැඩසටහන

බලශක්ති සංරක්ෂණය ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් සේම දේශීය පරිසර දුෂණය අවමකිරීමට ඉවහල් වන බැවින්ද ජාතික බලශක්ති පද්ධතියට ඇති බර යම් ප්‍රමාණයකින් අඩුකිරීම සදහා ද තෝරාගත් කර්මාන්තශාලා වල බලශක්ති පරිභොජනය 10% - 15% දක්වා අඩුකිරීමේ වැඩසටහනක් දියත්කිරීමට අමාත්‍යාංශය අදහස් කරන ලදී. මෙයට අතිරේකව බලශක්ති විභවයන් පිළිබදව නොදැනුවත්බව සහ කර්මාන්තශාලා තුල තාක්ෂණික විශේෂඥයන්ගේ හිගතාවයට විසදුම් ලබා දිමට මෙම ව්‍යාපෘතිය තුලින් බලා පොරොත්තු වේ. අමාත්‍යාංශය බලශක්ති උපදේශක ආයතනයක සහය ලබා ගනිමින් බලශක්ති පිරිමැසුම් කිරීමේ විභවතාවයක් ඇති කර්මාන්තකරුවන් හදුනාගෙන අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලගා කර ගැනීමට බලාපොරත්තු වේ. බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත් වල තිබෙන කර්මාන්තපුරවලින් කර්මාන්තශාලා 15ක් තෝරා ගනු ලබන අතර ඒ අතරින් ආදර්ශ සමාගම් (Model Companies) තෝරාගෙන ඒවා මිණුම් සලකූණ (Benchmark) ලෙස තබාගෙන අනෙකුත් කර්මාන්තශාලා දියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. පළමු අදියර තුල කුරුණෑගල, කඵතර සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රීක්කයන් ඉලක්ක කර තබේ. දැනට උපදේශක ආයතනයක් තෝරා ගැනීම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.