කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

“වටිනාකම් දාමය” සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වටිනාකම් එකතු කිරීම වර්ධනය කිරීම සඳහා වටිනාකම් දාමය සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.  මෙම වැඩසටහන තුළින් තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණය සැපයීමේ සිට භාණ්ඩ අළෙවිය වර්ධනය කිරීම දක්වා සහයෝගය දැක්වීම සිදුකෙරේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමට ISO, GAP, HACCP වැනි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගනු ලැබූ ප්‍රමිති සහතික ලබාගැනීමට, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, නිෂ්පාදනයන්හි විවිධාංගීකරණයට, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අළෙවිකරණ අන්තර් සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කිරීමට අමාත්‍යාංශය මගින් පහසුකම් සලසයි. මෙමගින් නව තාක්ෂණය ආරෝපණය කිරීම, නිෂ්පාදන තත්වය නංවාලීම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන හරහා වෙළඳපළ පුළුල් කිරීම හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය, තත්ව සහතික ලබාදීම, වෙළඳපළ තරඟකාරිත්වයට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙන නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය යන මාර්ගයන් ඔස්සේ කර්මාන්තයන්ට ප්‍රතිලාභ ලබාදෙනු ඇත.

එක් එක් කර්මාන්ත අංශයන්ට නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම, දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපොළ පුළුල් කිරීම උදෙසා පෞද්ගලික අංශයේ කර්මාන්ත මණ්ඩලයන්හි සහයෝගිත්වය ඇතිව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම, එසේම සේවකයින් සඳහා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ලබා ගැනීම සඳහාත් අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය ලබාදෙනු ඇත.  එසේම නව තාක්ෂණික යන්ත්‍ර සූත්‍ර , උපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය  ලබා ගැනීම සඳහා තීරුබදු සහන ලබාදෙයි.

මෙම වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්ත සඳහා සේවාවන් ලබාදීමේ අරමුණින් තාක්ෂණ ආයතන, විශ්ව විද්‍යාල සහ වෙනත් පුහුණු ආයතන ඒකාබද්ධව කටයුතු කරයි.  මෙම ආයතන විවිධ කර්මාන්ත වල අවශ්‍යතාවයන් අනුව පුහුණු වැඩසටහන් සහ තාක්ෂණික හුවමාරු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.  එසේම රසායනාගාර පරීක්ෂණ පහසුකම්, උපදේශණ සේවාවන් සහ සමීක්ෂණයන් මෙම ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ජූනි 11 වෙනි සදුදා, 11:26  

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.