කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අතිරේක ලේකම් - ප්‍රතිපත්ති සහ වෙළඳ


අතිරේක ලේකම් - ප්‍රතිපත්ති සහ  වෙළඳ
නො. 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03.
දුරකථන : +94-11-3670724

ජංගම :
ෆැක්ස් : 011-2347393
විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

අරමුණු

 • තරඟකාරී පරිසරයක් තුල කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන්නාවූ තීරු බදු ව්‍යුහයක් සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම.
 • ද්විපාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් මඟින් කලාපීය වෙළඳාම ඉහළ නැංවීම හා ශ්‍රී ලාංකීය අපනයන සඳහා වෙළඳ පොල පිවිසුම ලබාගැනීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

තීරු බදු

 • තීරු බදු ව්‍යුහයේ පවත්නා විෂමතා හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම.
 • තීරුබදු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික කවුන්සලය (NCED)වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

වෙළඳ ගිවිසුම්

 • වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේද සහාය ඇතිව ලාංකීය කර්මාන්තකරුවන්ට විදේශ ‍වෙළඳපොලට ප්‍රවිෂ්ට වීම සඳහා ද්වි පාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් තුලින් අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
 • ඒ ඒ වෙළඳ පොළ සඳහා උචිතම භාණ්ඩ හඳුනාගැනීම හා ප්‍රභවස්ථාන රීතිය ආදී සුදුසුකම් ලැබීමේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරිම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම ‍මෙයට ඇතුළත් වේ.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සිතාරා ජයසේන මිය (අධ්‍යක්ෂ) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03. +94-11-2390141 +94-11-2347393 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මාශාංක ඪී ලියනගේ මහතා(සහකාර අධ්‍යක්ෂක) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03. +94-11-2542708
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

භාගත කිරීම

ඉන්දු-ලංකා නිදහස්-වෙළඳ ගිවිසුම

ශ්‍රී ලංකා අනුග්‍රහයන් (ලැයිස්තුව 1)

ශ්‍රී ලංකා අනුග්‍රහයන් (ලැයිස්තුව 2)

අතිරේක ඇඟළුම් භාණ්ඩ

ඉන්දු-ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම

පකිස්ථාන - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නිදහස් ගිවිසුම

මූලික කොන්දේසි

පකිස්ථානය විසින් ප්‍රදානය කරන ක්ෂණික අනුග්‍රහයන්

පකිස්ථානය විසින් ප්‍රදානය කරන තීරු බදු ගාස්තු කෝටාව(TRQ)

නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම යටතේ ආයෝජනය කල හැකි අංශ

අන්තිම-පොත් පිංච

අගය එකතු කළ ආකෘති පත්‍රය

ඇක්රොබැටි රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න

අරමුණු

අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම උදෙසා කර්මාන්ත සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සම්පත් උපරිම ලෙස උපයෝජනය කරගනිමින් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිම ඇගයීම හා සමාලෝචනය තුලින් අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර ගැනීමයි.

 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ අංශ සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් සැලසුම් කිරීම.
 • ප්‍රගති සමාලෝචන හා විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිම හා කාර්ය සාධනය ඇගයීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ඇති ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් සැලසුම් හා උපාය මාර්ග සකස් කිරීම.
 • මෙහෙයුම් හා ප්‍රගති සමාලෝචනය - වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතිවල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සහ අදාළ වැඩසටහන් /ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාත්මක වීම සුපරීක්ෂණය.
 • ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම.
 • වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය ඇගයීම.
  භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සත්‍යාපනය කිරීම, අඛණ්ඩ තක්සේරුව
 • මූලධන අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
  ප්‍රතිපත්තිමය මෙවලමක් ලෙස වාර්ෂිකව අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 • සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
  ඉහත කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ අංශ හා ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • කාලීන වාර්තා සකස් කිරීම
  ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තා, කාර්තුමය ප්‍රගති වාර්තා, වාර්ෂික වාර්තා සකස් කිරීම.
 • මීට අමතරව මුදල් අමාත්‍යාංශය, සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ආදී ආයතන සඳහා අවශ්‍ය වන විවිධ වාර්තා සකස් කිරීම.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ එච් එම් යු අරුණ බණ්ඩාර මහතා (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්) නො.73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03. +94-11-2431342 +94-11-2431342 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ඒ.ජි.ජි.එස්.අබේසිංහ මෙය (සහකාර අධ්‍යක්ෂ) නො.73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03. 011-2327052 0112436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අයි. එස්. පට්ටියගමගේ මිය(සහකාර අධ්‍යක්ෂක) නො.73/1, ගාලු පාර,  කොළඹ 03. 011-2338590 +94-11-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චිගේ මහතා(සහකාර අධ්‍යක්ෂක)

අංක 73/1 ගාලු පාර,කොළඹ 03

011-2322783 0112436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අරමුණු

ගෝලීය වෙළඳ‍පොළ තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීම වෙනුවෙන් සැකසූ ආහාර, ඇසුරුම්‍, කොහු, තේ සහ කුළුබඩු කර්මාන්ත අංශයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා පහසුකම් සැළසීම

මෙම අංශය යටතේ කර්මාන්ත අංශ 5ක් ක්‍රියාත්මක වේ

 • සැකසූ ආහාර කර්මාන්තය
 • ඇසුරුම් කර්මාන්තය
 • අගය එකතු කළ කොහු කර්මාන්තය
 • අගය එකතු කළ තේ කර්මාන්තය
 • අගය එකතු කළ කුළුබඩු කර්මාන්තය

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • තාක්ෂණය හා ගුණත්වය ඉහළ නැංවීම මගින් නිෂ්පාදනයන්හි එකතු කළ වටිනාකම වැඩි කිරීම සඳහා වූ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • උපදේශක කමිටු තුළ සිටින රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සාමාජිකයින් මගින් කර්මාන්ත අංශයන් හි පවතින ගැටළු හා ප්‍රශ්ණ හඳුනා ගැනීමත් ඒ සඳහා විසඳුම් සොයා බලා අවම කිරීමටත් කටයුතු කිරීම.
 • විදේශීය විශේෂඥයින් සඳහා වීසා පහසුකම් ලබාගැනීමට නිර්දේශයන් ලබාදීම.
 • තීරුබදු සහන ක්‍රමය යටතේ (TIEP) පහසුකම් සැපයීම.
 • තීරුබදු ප්‍රධානයන් යටතේ " බහුස්තර "   වැනි විශේෂිත ඇසුරුම් ද්‍රව්‍යයන් ආනයනය කිරීම සඳහා නිර්දේශයන් ලබාදීම.
 • කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් හට තාක්ෂණය වෙළඳපොළ හා අනෙකුත් ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ නංවා ගැනීමට අවශ්‍ය සහාය ඊට අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය තුලින් ලබාදීම.
 • රාජ්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්, වාණිජ මණ්ඩල, සංගම් හා විදේශ ආධාර ලබාදෙන නියෝජිත ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම මගින් ඉහත සඳහන් කර්මාන්ත උප අංශයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල

යූ  එල් ඒ යූ  පෙරේරා මහතා

අධ්‍යක්ෂක - සංවර්ධන අංශ 1

නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය,කොළඹ 03. +94-11-2422319 +94-11-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය,කොළඹ 03.. +94-11-2422319 94-11-2432750

භාගත කිරීම

වීසා පෝරමය

ඇක්රොබැට් රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න.

අරමුණු

ජාත්‍යන්තර තරඟකාරීත්වයට ගැලපෙන සේ තෝරාගත් නිෂ්පාදන ආයතනයන්හි කර්මාන්තවලට අවශ්‍ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.

මුලික ක්‍රියාකාරකම්

 • කර්මාන්ත අංශ උපදේශක සභා විසින් සකසන ලද සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • නව තාක්ෂණය යොදාගැනීම එකතු කළ වටිනාකම් වැඩිකිරීම, වෙළඳපොල පුළුල් කිරීම සහ රැකියා අවස්ථා බිහිකිරිම අරමුණු කරගත් උපාය මාර්ග සැකසීම.
 • කාර්ය සාධනය විග්‍රහ කිරිම, ගැටළු සහ සීමාවන් හඳුනාගැනීම සහ විසඳුම් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම.
 • වාණිජ මණ්ඩල සමාගම්, මුල්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ ආයතන හා පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධිකරණය කිරීම තුලින් කර්මාන්ත අංශ වර්ධනය කිරීම.
 • තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ප්‍රමිතිකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිමට දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත, රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත, ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත, මෝටර් රථ නිෂ්පාදන අංශ මෙම අංශය මඟින් ආවරණය වේ.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය
දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස් එච් අශෝක කුමාර (අධ්‍යක්ෂ) නො. 73/1, ගාලු පාර,කොළඹ 03 +94-11-234565 +94-11-2333312

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 


වීසා අයදුම්පත්‍රය

ඇක්රොබැට් රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න.

අරමුණු

ඉහළ වර්ධන වේගයන් අත්පත් කරගැනීමට හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තරඟකාරිත්වයට මුහුණදීම සඳහා තෝරාගත් විශේෂිත කර්මාන්ත අංශවල වැඩි දියුණුව සඳහා ධෛර්යමත් කිරීම හා පහසුකම් සැලසීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වනුයේ පිඟන්, සම් හා පාවහන්, සිමෙන්ති, රසායනික ද්‍රව්‍ය, තීන්ත, මුද්‍රණ, විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික, ශාකසාර හා ඖෂධීය නිෂ්පාදන යන තෝරාගත් කර්මාන්ත සඳහා සැලසුම් සකස් කිරිම ක්‍රියාත්මක කිරිම හා අධීක්ෂණය කිරීමයි.

වැඩසටහන්

 • තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ප්‍රමිතිකරණ කිරීමේ වැඩසටහන.
 • පාවහන් කර්මාන්තය සඳහා කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන
 • ඛණිජ සම්පත් පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන
 • තෝරාගත් කර්මාන්ත සඳහා උප කොන්ත්‍රාත් හා හවුල් වැඩසටහන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම

අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්

 • තෝරාගත් කර්මාන්තවල රාජකාරි හා බැඳුනු ක්‍රියාවලියේදී කර්මාන්තකරුවන්ට වීසා ලබාදීම, අගය එකතු කර නිමහම් කොට අපනයනය කිරීමට තීරුබදු සහන ලබාදීම (TIEP)
 • නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් යටතේ ආසියාතික වෙළඳ පොළ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ඉහළ අගය එකතු කිරීමේ භාණ්ඩ හඳුනාගැනීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • ඉහළ වටිනාකමක් ඇති සුවිශේෂිත වෙළඳපලවල් හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය උපදේශ ලබාදීම

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඩී නේ කේ ආර් දසනායක
(අධ්‍යක්ෂ)
නො. 73/1, ගාලු පාර,කොළඹ 03. +94-11-2328973 +94-11-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

භාගත කිරීම

වීසා පෝරමය

ඇක්රොබැටි රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.