கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

செயலாளர் அலுவலகம்

 

Gen. Daya Ratnayake
WWW, RWP, RSP, VSV,USP, ndu, psc
Secretary

Ministry of Industries

 

தொலைபேசி : +94-11-2436123-4

பக்ஸ்  : +94-11-2449402

மின்னஞ்சல் : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 26-11-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.